Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- 35304, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV van 9 november 2021 (35304, J) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren