35.925, K

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een AOW duurtetoeslagIn deze motie wordt de regering verzocht met een voorstel te komen voor een eenmalige verhoging van de AOW uitkering met € 200 in 2022, een zogenaamde AOW duurtetoeslag.Kerngegevens

nummer 35.925, K
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door P.M.L. Frentrop (FVD)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)