35.925, F

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsenIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om pensioenfondsen vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel versneld in de gelegenheid te stellen om ervoor te kiezen om minder in staatobligaties te beleggen.Kerngegevens

nummer 35.925, F
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)