Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- 35304, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 23 november 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren