Eerste Kamer steunt afschaffen lerarenregisterDe Eerste Kamer stemde dinsdag 16 november over een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het lerarenregister af te schaffen dat iedere leraar die op basis van een relevant bewijs van bevoegdheid onderwijs geeft verplicht zich te registreren. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor de afschaffing van het register, de fracties van VVD en ChristenUnie stemden tegen het wetsvoorstel. Tijdens het debat een week eerder met de indieners en minister Slob tekende zich al een meerderheid af vóór afschaffing.

De regering heeft besloten het lerarenregister waarmee de Eerste Kamer in 2017 instemde voorlopig niet wettelijk verplicht te stellen. De initiatiefwet regelt dat de bepalingen over het lerarenregister uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt. Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant bewijs van bevoegdheid onderwijs geeft zich te registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij of zij zijn of haar bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij of zij alsnog aan deze criteria voldoet.Deel dit item: