35.963

Uitbreiden wettelijke grondslagen voor verwerking van gegevens in register onderwijsdeelnemersMet dit wetsvoorstel worden de wettelijke grondslagen in de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO) voor de verwerking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers uitgebreid.

Daarbij gaat het om:

  • aansluiting op het register onderwijsdeelnemers van particuliere, buitenlandse en internationale scholen zodat zij gegevens over onderwijsdeelnemers kunnen leveren,
  • het mogelijk maken van gegevensuitwisselingen tussen diverse instanties zodat deze instanties hun taken beter kunnen uitoefenen, en
  • het bieden van een grondslag voor het gebruik van basisgegevens voor de bepaling van het door studenten verschuldigde collegegeld en voor het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma’s ten behoeve van het gebruik hiervan in het buitenland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 31 maart 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 april 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2021

titel

Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13