Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35899 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Inbreng voor verslag is via e-mail geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort en Backer), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De regering zal verzocht worden uiterlijk 19 november 2021 de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans voorzien is voor 23 november 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer