Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (35.925 IIA)

- Inventarisatie behoefte begrotingsdebat BIZA

Enkele fracties verwachten behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII) met betrekking tot het thema 'wonen'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman