Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)

- 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman