Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35899 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies besluiten inbreng voor verslag te leveren op 12 november 2021 12.00 uur. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stellen zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 23 november 2021.

De commissies besluiten tevens een brief aan de Tweede Kamer en aan de minister van VWS te sturen over de termijn van behandeling van het wetsvoorstel tot heden. Zij stemmen in met verzending van de geagendeerde conceptbrieven.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer