Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 november 2021
1. 35927, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen aan de Eerste Kamer; Belastingplan 2022

In reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 21 september 2021 over moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02259, T02264, T02635, T02964, T02966, T03171, T03174, T03179, T03181.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar (of handhaven op) 1 januari 2022: T02775, T02950, T02956, T02962, T03160, T03180, T02631, T02629, T02805, T02918, T02977, T02389, T02978, T03261, T02957, T03259, T03260, T03172, T03169, T03074.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022: T02262, T02510, T02634, T02637, T02914.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als doorlopend te beschouwen: T02668, T02811, T02916.

De commissie besluit de volgende moties te handhaven als niet uitgevoerd: 35241, H; 35302, N; 35529, O en 35529, Q.

De commissie besluit de status van de 4 toezeggingen (nog niet geregistreerd) die gedaan zijn tijdens de plenaire behandeling van de Machtigingswet oprichting Invest International en de motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. (35529, O) te laten beoordelen door de commissie voor BDO.

2. 32013, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie en de toekomst van de financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Financiën van 6 oktober 2021 (32013, K) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Nieuwe Europese voorstellen bankenunie

De commissie besluit de nieuwe voorstellen bankenunie (COM(2021)663, COM(2021)664 en COM(2021)665) opnieuw te agenderen wanneer de BNC-fiches de Kamer zijn toegezonden.

4. 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit zowel de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november als het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober voor kennisgeving aan te nemen.

5. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De leden Crone (PvdA), Prast (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Schalk (SGP) en Otten (Fractie-Otten) melden zich aan voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie op 10 februari 2022.

6. Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS), de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer (d.d. 29 oktober 2021) inzake de nieuwe regelingen gedupeerden op te vragen en op 23 november 2021 te agenderen.

7. Rondvraag

De commissie besluit, op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS), de brief aan de Tweede Kamer (d.d. 1 november) inzake het vervolgproces m.b.t. het Nederlandse Recovery and Resilience Plan op te vragen en te agenderen op 9 november 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren