Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 oktober 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

-
Rondvraag

Ambtelijk zal navraag worden gedaan naar de uitvoeringsstatus van toezegging T03245.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman