Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)

- 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit een commissiebrief aan de minister van BZK te sturen waarin zij wordt verzocht inhoudelijk in te gaan op de uitvoering van de motie-Kox c.s. (35578/35431, G). Aanvullend wordt inbreng geleverd door het lid van de fractie van OSF (Raven).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman