Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)

- 35145

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit een commissiebreed verslag uit te brengen. Inbreng voor dit verslag wordt op 12 oktober 2021 geleverd door het lid Ganzevoort (GroenLinks). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nader door de Voorzitter te bepalen datum, maar in elk geval na 26 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra