Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 oktober 2021
1. 35606

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Ganzevoort/Vos) en SGP (Schalk).

2. Toezegging T02330

Toezegging Evaluatie wet (34.251)

De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 september 2021 (34251, J) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra