Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)

- 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman