Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

-
Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Brief d.d. 30 augustus 2021 (35420, BE)

Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan dat de fractie van GroenLinks inzake deze brief inbreng voor schriftelijk overleg levert via de commissie voor Financiƫn. De commissie besluit derhalve de brief van 30 augustus 2021 (35420, BE) voor kennisgeving aan te nemen.

-
Aanvullende steun voor evenementen

Brief van de staatssecretaris van EZK en de ministers van OCW en BZK van 14 juli 2021 (35420, BD)

Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan dat de fractie van GroenLinks inzake deze brief inbreng voor schriftelijk overleg levert via de commissie voor Financiƫn. De commissie besluit derhalve de brief van 14 juli 2021 (35420, BD) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer