Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst veehouderij (28.973)

- Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en het verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer