35.925 K

Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB en PVV.

Tegen: SP, PvdD, FVD, DENK, Groep van Haga en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

19