35.925 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga

Tegen: FVD, BIJ1 en PvdD

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 25 januari 2022 kennisgemaakt met de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Financiën.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten