Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526) (T03019)

- Toezegging T03019 - Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 in reactie op de brief van 10 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526, CD))

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer