Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, O

Brief van de minister van BuZa over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening; EU en de rechtsstaat

De commissies bespreken de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening en overwegen het onderwerp te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en grondrechten in de EU.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman