Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden (35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.621 / 35.842, K)

- 35.570 VII EK, K

Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie besluit de status van de motie-Koole als 'uitgevoerd' aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman