Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)

- 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng te leveren voor (nader voorlopig) verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman