35.908

Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingenDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de Europese richtlijn 2019/879PDF-document van 20 mei 2019 verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive II, BRRD II) in de Nederlandse wetgeving.

BRRD II wijzigt de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive I, BRRD I) (richtlijn 2014/59PDF-document) die met het wetsvoorstel 34.208 in de Nederlandse wetgeving is geimplementeerd.

Met dit wetsvoorstel wordt bijgedragen aan het versterken van de bankensector in de Europese Unie, door gemeenschappelijke regels vast te leggen voor wanneer banken falen of dreigen te falen, en wordt het risico dat de belastingbetaler moet bijspringen wanneer banken omvallen verder teruggedrongen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2021

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13