35.906

Elfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021Deze elfde incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 ( 35.570 XVI).

In deze ISB wordt het mogelijk gemaakt om het huidige coronabeleid, waar nodig, voort te zetten in 2021 en 2022. Het betreft additionele uitgaven aan het test- en vaccinatiebeleid, vergoeding voor de kosten van GGD’en, het RIVM en digitale ondersteuning.

Daarnaast zijn enkele niet corona gerelateerde uitgaven opgenomen. Het betreft uitgaven die samenhangen met pandemische paraatheid en arbeidsvoorwaardenmiddelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 2 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 september 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Elfde incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 8 september 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 september 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 september 2021.


Documenten

10