Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)

- 35522

Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor heden over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer