Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)

- 35613

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen bij voorkeur op 14 september 2021 en niet op 28 september 2021.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl