Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
T02795 / 34352, R

De commissie besluit T02795 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022. De commissie ziet op dit moment af van schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangen resultatenbrief (34352, R).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl