Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35874

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag zo spoedig als mogelijk maandag 12 juli 2021 de Kamer toe te zenden. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording kan het wetsvoorstel geagendeerd worden voor plenair debat op 12/13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren