Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)

- 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman