Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Mededelingen en informatie

Ambtelijke navraag naar aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf

De commissies nemen kennis van de uitkomst van de ambtelijke navraag naar de aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf die bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra