Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

- Conferentie over de Toekomst van Europa

Plenaire vergadering van 19 juni 2021

De leden Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), delegatieleden naar de Conferentie over de Toekomst van Europa, doen mondeling verslag van de eerste plenaire vergadering van 19 juni 2021.

- Mededelingen en informatie

De commissie stemt ermee in de status van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. (35 403, H) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader op "uitgevoerd" te zetten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman