Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35874 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies besluiten op vrijdag 9 juli 2021 (uiterlijk tussen 13.00 - 15.00 uur) inbreng te leveren voor het verslag, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel de Kamer op donderdag 8 juli 2021 bereikt. Het wetsvoorstel zal, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op maandag 12 juli 2021, worden betrokken bij het plenaire debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, dat naar verwachting - en bij voorkeur - op dinsdag 13 juli 2021 plaatsvindt.
De commissies zijn (vooralsnog) van mening dat de minister van J&V bij dit debat aanwezig dient te zijn.
Het conceptverslag van het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer wordt z.s.m. verspreid onder de leden van de commissies.
De commissies beschouwen toezegging T03142 met het ingediende wetsvoorstel 35874 als voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren