Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 21.501-31 EK, AK

Brief van de minister van SZW inzake verslag Raad WSBVC van 14 juni 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt het verslag van de WSBVC-Raad van 14 juni 2021 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl