Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- Rondvraag

Met het oog op het op 13 juli 2021 geplande debat over de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 informeren de leden Van der Voort (D66) en Baay-Timmerman (50PLUS) wanneer de reactie is voorzien op de brieven van respectievelijk 18 juni 2021 (over de stand van zakenbrief covid-19) en 16 juni 2021 (over het beleid omtrent vaccineren met Astra-Zeneca). Het lid Verkerk (ChristenUnie) informeert naar de stand van zaken ten aanzien van wetsvoorstel 35874.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer