Nieuwe delegatie actief in BeneluxparlementEerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Ton Raven (OSF), Alexander van Hattem (PVV) en Peter Ester (ChristenUnie) en Tweede Kamerleden Roelien Kamminga (VVD) en Faissal Boulakjar (D66) namen deel aan de plenaire zitting van het Beneluxparlement op 18 en 19 juni 2021. De vergadering was hybride van aard, met zowel deelnemers die aanwezig waren in het Vlaams Parlement in Brussel als per videoverbinding.

Benelux energiemarkt - waterstof, klimaatbewuste mobiliteit, rechtvaardige transitie

Centraal thema van deze zitting was een uitgebreid themadebat over het klimaat. Drie specifieke onderdelen werden daarbij besproken: de Benelux energiemarkt en waterstof, de klimaatbewuste mobiliteit en de rechtvaardige transitie. Senator Moonen benadrukte bij de aftrap van dit debat het belang van het luisteren naar de bevolking en het delen van best practices door de drie landen. Senator Van Ballekom bepleitte een beleid bestaande uit een evenwichtige energiemix, waarin geen taboes gelden.

Het Beneluxparlement heeft in het verleden al ruime aandacht besteed aan het thema waterstof. Tijdens de plenaire zitting van maart 2019 werd al een aanbeveling goedgekeurd over de waterstofeconomie. Hierin werd gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau, de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van elektriciteit, de uitrol van waterstof-infrastructuur en de afbouw van subsidies die de energietransitie bemoeilijken. Tijdens deze plenaire zitting werden opnieuw verschillende sprekers uitgenodigd om de problematiek van een goed functionerende Benelux energiemarkt en de rol die waterstof daarin kan spelen, toe te lichten.

Federaal minister voor Energie, Tinne Van der Straeten, gaf een uiteenzetting over de best practices in België. Energie is de motor van onze economie en de klimaatverandering is een belangrijke uitdaging. Volgens haar hebben de Benelux-landen alle troeven in hand om snel tot samenwerkingen te komen en aan de Europese samenwerking impulsen te geven. Dit heeft de Benelux in het verleden al meermaals bewezen. Samenwerkingen met de industrie zoals voor het actieplan voor groen staal of het gebruik van waterstof kunnen een wezenlijk verschil maken. De minister zag in het gebruik van waterstof ook mogelijkheden om nieuwe partnerschappen te sluiten met landen buiten de Europese Unie zoals Namibië, Oman en Marokko.

Mevrouw Sundqvist van het Swedish Energy Agency gaf een presentatie over de best practices van de duurzame steden die inzetten op een slimme mobiliteit en zero emissie. De steden in de Noordse landen faciliteren in hoge mate de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en er worden fietssnelwegen ontwikkeld tussen de steden en de omringende regio's. Om de duurzame mobiliteit waar te maken is grensoverschrijdende samenwerking essentieel.

De derde spreker, mevrouw Minnesma van Urgenda, wees op de noodzaak om werk te maken van de klimaatmaatregelen. Gelukkig staat de technologie niet stil en biedt ze meer en meer mogelijkheden om de doelstellingen te halen. Niet enkel burgers moeten stappen zetten, maar ook de industrie. Ze pleit er dan ook voor om samen met de industrie een aantal grote projecten vast te leggen en een maximale tijdspanne van 10 jaar te definiëren. Door een andere organisatie zou men veel sneller kunnen gaan.

Aanbevelingen: duurzame landbouw en nachttreinen

Tijdens de plenaire zitting werd een aanbeveling goedgekeurd over duurzame landbouw. Deze aanbeveling roept de verschillende regeringen op om duurzame landbouw verder en beter te ondersteunen op verschillende vlakken (waaronder onderzoek, opleiding, investeringen, sensibiliseren en promoten bij de consument) en de grensoverschrijdende samenwerking in de Benelux te versterken met het oog op een betere uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen.

Ook keurde de plenaire zitting een aanbeveling goed over de steun voor de terugkeer van de nachttreinen vanuit de Benelux. Deze aanbeveling vraagt de verschillende regeringen onder andere om een gemeenschappelijke Beneluxvisie te ontwikkelen, werk te maken van interoperabiliteit van de spoorwegnetten op verschillende vlakken (waaronder infrastructuur, materiaal, vergunningen, ticketverkoop) en streven naar een tax equalization tussen vliegverkeer en andere vervoersmodi. De tekst van de aanbeveling zal binnenkort hier te vinden zijn. Het programma van de zitting van 18 en 19 juni vindt u hier.

De volgende plenaire zitting van het Benelux Parlement zal plaatsvinden in december 2021.


Deel dit item: