Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw (35133, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de termijn waarbinnen het Rijksvastgoedbedrijf komt met de aanpak die, voortbordurend op het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en verzoekt deze aanpak met de leden van deze commissies te delen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra