Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)

- 35522

Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

De commissie besluit, op verzoek van het lid Schalk (SGP), de procedure aan te houden tot 29 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer