Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)

- 35.613

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl