Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)

- 35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman