Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets (35.572, N)

- 35572, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer; Belastingplan 2021

In reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 april 2021 over fiscale moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit de toezeggingen met betrekking tot de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) af te voeren op het moment dat het (nog te ontvangen) wetsvoorstel leidt tot intrekking van de BIK.

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) worden drie toezeggingen met betrekking tot de ATAD1 en ATAD2 geregistreerd en als openstaand aangemerkt.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02921, T03166 (concepttoezegging 2), T03168 (concepttoezegging 4), T03171 (concepttoezegging 8), T03173 (concepttoezegging 10), T03178 (concepttoezegging 17).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021: T02264, T02259, T02775, T03167 (concepttoezegging 3).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022: T02966, T02957, T02964, T03180 (concepttoezegging 5), T03169 (concepttoezegging 6), T03172 (concepttoezegging 9), T03174 (concepttoezegging 11), T03181 (concepttoezegging 12), T03175 (concepttoezegging 13), T03179 (concepttoezegging 15).

De commissie besluit de volgende toezeggingen als doorlopend te beschouwen: T02668 en T02262.

De commissie gaat akkoord met de concepttoezeggingen uit het Pakket Belastingplan 2021.

De commissie besluit de volgende moties aan te merken als uitgevoerd: Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets (35 572, N) en de Motie-Sent (PvdA) over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35 570, W).

De commissie besluit de volgende moties te handhaven als niet uitgevoerd: Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35302, N); de Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35241, H) en de Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35572, O) .


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren