Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526) (T03019)

- T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

De PvdD-fractie sluit zich aan bij de conceptbrieven, die aldus worden vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren