Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 juni 2021
1. 35526/25295, BF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

Regeling in verband met het het vervallen van de veilige afstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (10 p.)

De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 22 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs (bijlage bij 35526/25295, BF).

2. 35526/25295, BI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het aangepaste advies deel 2 naar aanleiding van het 114e OMT; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 25 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Stand van zakenbrief covid-19 van 28 mei 2021

De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. 35526 / 25295, BK (commissies J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen

De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen (bijlage bij 35526/25295, BK).

5. 35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, EZK/LNV en OCW)

Regeling van 28 mei 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag

De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag (bijlage bij 35526/25295, BK).

6. 35526 / 25295, BK (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

Regeling van 28 mei 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer

De commissies besluiten op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de bij brief van 28 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer (bijlage bij 35526/25295, BK).

7. T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te handhaven naar aanleiding van ontvangst van het verslag van de Stuurgroep VGL (bijlage bij 35526/25295, BK) en op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

8. Terugblik op plenaire debat van 25 mei 2021 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

De commissies besluiten naar aanleiding van het plenaire debat van 25 mei 2021 de betrokken bewindspersonen een brief te sturen over het toegezegde contourenplan en de toegezegde wetgeving met het oog op het plannen van een volgend debat of overleg voor het zomerreces.

9. Mededelingen en informatie

Op voorstel van de leden Verkerk (ChristenUnie) en Prins (CDA) besluiten de commissies op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (T03019).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren