35.526, BH

Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorgIn deze motie wordt de regering verzocht om vóór de zomer met een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg te komen voor zowel de korte als de langere termijn en daarover de Kamer te informeren.Kerngegevens

nummer 35.526, BH
ingediend 25 mei 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) P.H.J. van der Voort (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.L. Bredenoord (D66)
B.O. Dittrich (D66)
S.M. Kluit (GroenLinks)
C.P.M. Moonen (D66)
H.J. Pijlman (D66)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF met bijlage) deze motie als uitgevoerd.

De brief van de minister van VWS van 18 juni 2021 ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen) is betrokken bij het de debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op 13 juli 2021.Uitvoering