Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- 35517, D

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie besluit de voorhang van het ontwerpbesluit te stuiten tot en met de plenaire behandeling van het voorstel van de Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten de wijziging van de Woningwet (35.517) in de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman