Overzicht moties ingediend tijdens de behandeling van wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie op 18 mei 2021De stemmingen over drie moties vonden plaats op 25 mei 2021.

Verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Aangehouden op 25 mei 2021.

Verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV.