Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Voorts besluit de commissie de minister van Justitie en Veiligheid een brief te sturen inzake de Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld (34.641, M).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren