Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak

Brief van de minister van LNV en de minister voor MZS van 24 maart 2021 (28973 / 35570 XIV, I)

In verband met de nog uit te voeren vervolgonderzoeken besluit de commissie om dit agendapunt opnieuw te agenderen kort na het aantreden van een nieuw kabinet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer