Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)

- 35613

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl